IX Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”

Conference MPSESM-IX

Запрошуємо Вас до участі в обговоренні матеріалів IX Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” !

Emblema

7-8 квітня 2017 року

Мета конференції – обговорення наукових і практичних проблем економіко-математичного моделювання

Доповіді конференції за секціями:

Секція 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів

Секція 2. Моделі оцінки і аналізу соціально-економічного розвитку територій

Секція 3. Моделі оцінки і аналізу рівня економічної безпеки

Секція 4. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень

Секція 5. Інноваційні і інформаційні технології в бізнесі й освіті

Секція 6. Моделювання процесів у фінансово-банківській сфері

Секція 7. Моделі оцінки і аналізу соціальної напруги в регіональних системах

Секція 8. Моделі рефлексивного управління в економіці

Секція 9. Наука про дані (Data Science): аналітичні дослідження в економіці

Секція 10. Методи і моделі Machine Learning


Інформація про конференцію